BİLİMSEL PROGRAM

13:30-15:00 Temel İmmünoloji Kursu I- Güliz Sayat Gürel Oturumu:
Oturum Başkanları: Dicle Güç, Gülderen Yanıkkaya Demirel
13:30-13:55 Doğal İmmünite
Gürcan Günaydın
13:55-14:20 Edinsel İmmünite: T hücreler (Brain resident’lar dahil)
Güher Saruhan Direskeneli
14:20-14:45 Edinsel İmmünite: B hücreler (Brain resident’lar dahil)
Ayça Sayı Yazgan
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:45 Temel İmmünoloji Kursu II- Prof. Dr. Oğuz Güç Oturumu:
Oturum Başkanları: Hande Canpınar, Güneş Esendağlı
15:15-15:40 İnflamasyonun İlerlemesi ve Düzenlemesi
Güneş Esendağlı
15:40-16:05 İmmün Tolerans Mekanizmaları
Günnur Deniz
16:05-16:30 Otoimmünite Mekanizmaları
Barbaros Oral
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Temelden Kliniğe: Nöroimmünolojiye giriş
Oturum Başkanları:  M. Aslı Tuncer, Barbaros Oral
17:00-17:25 Glenfatik Sistem ve Meningeal Lenfatik Damarlar
Yasemin Gürsoy Özdemir
17:25-17:50 İmmünosurveyans: Bağışıklık Hücrelerinin SSS’ne Girişi
Nazire Pınar Acar
17:50-18:15 Mikroglia ve Astrositler: MS Patogenezindeki Rolleri
Arzu Aral
18:15-18:30 Tartışma
18:30-19:45 Akşam Yemeği
  Oturum Başkanı: Fethi İdiman
19:45-20:05 2022 Nobel'leri bize ne anlatıyor?
Emin Kansu
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Ferah Kızılay, İlknur Aydın Cantürk
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Gökçen Gözubatık Çelik, Fatma Kurtuluş
09.00-09.15 AÇILIŞ
09:15-11:00 Multipl Skleroz Tanı ve Erken Dönem Tedavi Algoritmaları
Oturum Başkanları: Münife Neyal, Belgin Koçer
09:15-09:35 Erken Dönem Başvuruda Demyelinizan Hastalık Tanı Algoritması
Ali Özhan Sıvacı
09:35-09:55 Ayırıcı Tanı: Klinik ve Laboratuvarda Kırmızı Bayraklar
Meral Seferoğlu
09:55-10:15 Tedaviye Başlama ve Takip Prensipleri: Erken Tedavi Neden Önemli
Mesrure Köseoğlu
10:15-10:35 Olgularla Yüksek Aktiviteli Hastalık Ne Demek?
Serhan Sevim
10:35-11:00 Tartışma
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:30 MS: MR ve Patolojik Bulgular
Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Mehmet Yörübulut
11:15-11:40 MS'in Farklı MR Lezyonları Bize Ne Anlatıyor?
Rana Karabudak
11:40-12:05 MS'te Patolojik Bulgulardan Öğrendiklerimiz
Tanja Kuhlmann
12:05-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Uydu Sempozyum (Hamilelik/Lohusalık)
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:30 Biyolojik ve Çevresel Faktörlerle Birlikte MS'i Anlamak
Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Burcu Zeydan
14:45-15:05 Yaş ve Cinsiyetin İmmün Sistem Üzerindeki Etkileri
Kasım Kılıç
15:05-15:25 MS - Yaş ve Cinsiyet İlişkisi
Orhun Kantarcı
15:25-15:45 MS ve Çevresel Faktörler
Mehmet Fatih Yetkin
15:45-16:05 MS Hastalarında Aşılama Prensipleri
Bilge Piri Çınar
16:05-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve Arası
16:45-18:30 MS'te Progresyon
Oturum Başkanları: Rana Karabudak, Sıla Usar İncirli
16:45-17:05 MS'te Progresyon: Klinik Bulgular Işığında Takip Ve Günümüzdeki Tanımlar
Uğur Uygunoğlu
17:05-17:25 Progresyonun Patogenezi
Aslı Tuncer
17:25-17:45 Progresyonun MR Bulguları
Murat Kürtüncü
17:45-18:05 Spinal Kord – Progresyon İlişkisi
Burcu Zeydan
18:05-18:30 Tartışma
18:30-18:45 Kahve Arası
18:45-19:45 Uydu Sempozyum
19:45-21:00 Akşam Yemeği
21:00-23:00 Akşam Oturumu:
Tanı Gecesi: Nöroimmünolojik Hastalıklarda Ayırıcı Tanı
  Oturum Başkanları:
Sabahattin Saip
  Panelistler:
Rahşan Göçmen, Mehmet Yörübulut, Ömer Faruk Turan, Serkan Özakbaş, Muhteşem Gedizlioğlu, Cavit Boz
  Olgu sunumları:
Fatma Akkoyun Arıkan
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Aylin Akçalı, Gülnur Uzuner
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Belgin Petek Balcı, Yaşar Altun
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Tahir Yoldaş
  Mikrobiota Çalışmaları MS Takip ve Tedavisinde Yol Gösterici Verilere Ulaşmıştır
Evet: Semra Mungan
Hayır: Gencer Genç
09:00-10:15 Tedavi oturumu: Başlangıç (Ülkemizdeki düzenlemeler temelinde)
Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Recai Türkoğlu
09:00-09:25 Tedavide Kullanılan İlaçların Nöroimmünolojik Temelleri
Sibel Canbaz Kabay
09:25-09:50 Tedaviye Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar: Kontrendikasyon Açısından Tarama
Serkan Demir
09:50-10:15 Klinik Bulguların Işığında İlk Tedavi Seçenekleri (RRMS ve PPMS) Hangi Hastaya Hangi İlaç?
Haluk Gümüş
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:45 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu: Tedavi Değişikliğinde Akılcı Tercihler (Ülkemizdeki düzenlemeler temelinde)
Oturum Başkanları: Serpil Bulut, Nefati Kıyılıoğlu
10:30-10:55 Tedavi Etkin mi? Klinik ve Radyolojik Bulgulara Göre Ne Zaman İlaç Değişikliği?
Cavit Boz
10:55-11:20 İlaç Değişimi Gerektiğinde Hangi Hastaya Hangi İlaç?
Cihat Uzunköprü
11:20-11:45 İkinci İlacı da Değiştirmek Gerekirse Hangi İlaç Neye Göre Seçilmeli? 4N1K
Murat Terzi
11:45-12:30 Konferans: MS Tedavisinde Ufukta Ne Var?
Oturum Başkanları: Rana Karabudak, Orhun Kantarcı
  Tedavide Beklenen Gelişmeler
Amit Bar-Or ve Orhun Kantarcı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Merck Uydu Sempozyumu
Mavenclad Uzun Dönem Yönetimi / Long-term Management of Mavenclad
Moderatör: Aksel Siva
Konuşmacı:Marcello Moccia
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:00 Multipl Skleroz Patogenezinde Periferik İmmün Hücrelerin Rolü
Oturum Başkanları: Nihal Işık, Atay Vural
  Konferans: Role of T Cells in Multiple Sclerosis
Joost Smolders
  Gençler Konuşuyor:
İlgili çalışmaların sözlü sunumları
16:00-16:15 Kahve Arası
16:15-17:45 Birlikte Öğrenelim (Yuvarlak Masa): İmmünoloji Temelinde Nörolojik ve Romatolojik Hastalıklarda Tedavi Yaklaşımları: Benzerlikler - Farklılıklar
  Oturum Başkanları: Aslı Tuncer, Uğur Uygunoğlu
  Konuşmacılar: Melih Tütüncü, Umut Kalyoncu, Ahmet Gül
17:45-18:00 Kahve Arası
18:00-19:00 Uydu Sempozyum
19:00-21:00 Akşam Yemeği
21:00-23:00 Akşam Oturumu:
Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tedavi Gecesi
  Oturum Başkanı:
Aksel Siva
  Tartışmacılar:
Aslı Köşkdereli, Yeşim Beckman, Alev Leventoğlu, Levent Sinan Bir
  Olgu sunumları:
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Özlem Ethemoğlu, Dürdane Aksoy
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Sibel Güler, Abdülkadir Tunç
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Serpil Demirci, Ali Ulvi Uca
  MS’te İlerleyen Yaşla Beraber Tedavi Yaklaşımı Değişir: Evet/Hayır
Evet: Nilüfer Kale İçen
Hayır: Caner Baydar
09:00-10:45 NMOSD-MOGAD Oturumu
Oturum Başkanları: Ayşe Sağduyu Kocaman, Aysun Soysal
09:00-09:25 NMOSD Klinik-Radyolojik Spektrum
Ayşe Altıntaş
09:25-09:50 NMOSD Tedavi Yaklaşımları
Canan Yücesan
09:50-10:15 MOGAD Klinik-Radyolojik Spektrum
Atay Vural
10:15-10:40 MOGAD Tedavi Yaklaşımları
Nur Yüceyar
10:40-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 MS-NMO-MOGAD İmmünpatogenez – Klinik ilişkisi
Oturum Başkanları: Gülşen Akman Demir, Şeref Demirkaya
  Konferans
Fabienne Brilot (Online)
  Gençler Konuşuyor
Moderatör: Sibel Canbaz Kabay
  Olgularla Ayırıcı Tanı ve Tedavide Özel Durumlar, Seronegatif NMO’lar
  Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Uydu Sempozyum
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:30 Periferik Sinir ve Sinir-Kas Kavşağının İmmün Kökenli Hastalıkları - 1
Oturum Başkanları: Nilda Turgut, Vildan Yayla
14:45-15:05 AIDP ve CIDP: İmmünolojik Bakış Açısıyla Benzerlikler/ Farklar
Eda Derle
15:05-15:25 CIDP Uluslararası Kılavuzlar Işığında Tanı Yaklaşımı
Kayıhan Uluç
15:25-15:45 Otoimmün Polinöropatilerde Tedaviye Genel Yaklaşım
Yeşim Parman
15:45-16:05 Myastenia Gravis’te Anti-AchR ve Anti-MuSK Antikorlarının Patofizyolojik Farklılıkları Işığında Tedavi Yaklaşımı
Sevim Erdem Özdamar
16:05-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Kahve Arası
16:45-18:00 Olgularla Birlikte Periferik Sinir, Sinir-Kas Kavşağı ve Kasın İmmün Kökenli Hastalıklarına Yaklaşım
Oturum Başkanları ve Tartışmacılar: Piraye Oflazer, Esra Gürsoy
  Olgular: Periferik Sinir-Kavşak Hastalıklarına Yaklaşım
Can Ebru Kurt
  Tartışma
18:00-18:15 Kahve Arası
18:15-19:15 Uydu Sempozyum
19:15-21:00 Akşam Yemeği
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Abdurrahman Neyal, Murat Alpua
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Nuray Bilge, Bilgin Öztürk
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Erdem Toğrol, Yusuf Tamam
  İleri Yaşlardaki MS Hastalarında Tedavi Kesilmelidir
Evet: Şeyda Figül Gökçe
Hayır: Mesude Tütüncü
09:00-10:15 Otoimmün Ensefalitler
Oturum Başkanları: Kadriye Ağan, Aysun Ünal
  Konferans: Güncel Gelişmeler Işığında İmmünpatogenezi Anlamak
Erdem Tüzün
  Gençler Konuşuyor:
İlgili çalışmalar ve Olgu sunumları
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-11:15 2021 – 2023 Nöroimmunoloji Alanında Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Münire Kılınç, Özlem Taşkapılıoğlu
  Konuşmacılar:
İrem Tiftikçioğlu, Sena Destan Bünül
11:15-12:00 Ulusal Nöroimmünoloji Çalışmalarından Öne çıkanlar
Oturum Başkanları: Caner Feyzi Demir, Demet Yandım Kuşçu
  Konuşmacılar:
Tuncay Gündüz, Sedat Şen
12:00-12:15 Kahve Arası
12:15-13:00 11. Nöroimmünoloji Okulundan Eve Gidecek Mesajlar
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Burcu Altunrende
  Yılmaz İnanç, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Erkingül Birday, Zeynep Özdemir Acar
13:00-13:15 Ödüller ve Kapanış

 

Not: Bilimsel programda değişiklikler olabilir.