BİLİMSEL PROGRAM

13:30-15:00 Temel İmmünoloji Kursu I- Güliz Sayat Gürel Oturumu:
Oturum Başkanları: Dicle Güç, Aslı Tuncer 
13:30-13:55 Doğal İmmünite
Günnur Deniz
13:55-14:20 Edinsel İmmünite: T hücreler
Güher Saruhan Direskeneli
14:20-14:45 Edinsel İmmünite: B hücreler
Ayça Sayı Yazgan
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:45 Temel İmmünoloji Kursu II- Prof. Dr. Oğuz Güç Oturumu:
Oturum Başkanları: Hande Canpınar, Güneş Esendağlı
15:15-15:40 İnflamasyonun İlerlemesi ve Düzenlemesi
Güneş Esendağlı
15:40-16:05 İmmün Tolerans Mekanizmaları
Dicle Güç
16:05-16:30 Otoimmünite Mekanizmaları
Barbaros Oral
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Temelden Kliniğe: Nöroimmünolojiye giriş
Oturum Başkanları:  İlksen Çolpak Işıkay, Barbaros Oral
17:00-17:25 Glenfatik Sistem ve Meningeal Lenfatik Damarlar
Yasemin Gürsoy Özdemir
17:25-17:50 İmmünosurveyans: Bağışıklık Hücrelerinin SSS’ne Girişi
Nazire Pınar Acar
17:50-18:15 Mikroglia ve Astrositler: MS Patogenezindeki Rolleri
Arzu Aral
18:15-18:30 Tartışma
18:30-19:30 Farmanova Uydu Sempozyumu
  MS'te Yüksek Etkili Tedavilerin Erken Dönem Kullanımı
Hüsnü Efendi, Serkan Özakbaş, Cavit Boz
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00-22:00 Konferans: Bilgiye Ulaşarak Bilimi Anlamak
Oturum Başkanı: Fethi İdiman
  2022 Nobel'leri bize ne anlatıyor?
Emin Kansu
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Ferah Kızılay, İlknur Aydın Cantürk
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Gökçen Gözubatık Çelik, Fatma Kurtuluş
09:00-09:15 AÇILIŞ
09:15-10:50 Multipl Skleroz Tanı ve Erken Dönem Tedavi Algoritmaları
Oturum Başkanları: Ceyla İrkeç, Belgin Koçer
09:15-09:35 Erken Dönem Başvuruda Demyelinizan Hastalık Tanı Algoritması
Ali Özhan Sıvacı
09:35-09:55 Ayırıcı Tanı: Klinik ve Laboratuvarda Kırmızı Bayraklar
Meral Seferoğlu
09:55-10:15 Tedaviye Başlama ve Takip Prensipleri: Erken Tedavi Neden Önemli
Mesrure Köseoğlu
10:15-10:35 Olgularla Yüksek Aktiviteli Hastalık Ne Demek?
Belgin Koçer
10:35-10:50 Tartışma
10:50-11:05 Kahve Arası
11:05-12:20 MS: MR ve Patolojik Bulgular
Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Mehmet Yörübulut
11:05-11:35 MS'in Farklı MR Lezyonları Bize Ne Anlatıyor?
Rana Karabudak
11:35-12:05 MS'te Patolojik Bulgulardan Öğrendiklerimiz
Atay Vural
12:05-12:20 Tartışma
12:30-13:30 Poster Oturumu
Oturum Başkanları: Sibel Canbaz Kabay, Atay Vural, Nazire Pınar Acar, Kasım Kılıç
12:20-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Teva Uydu Sempozyumu
’’Merak Edilen Güncel Sorular ve Cevaplar Işığında Copaxone’
Oturum Başkanı: Murat Terzi
13:30-13:50 Copaxone’un;
• Moleküler Etki Mekanizması ve Kompleks ancak tutarlı yapısı
• Uzun dönem etkililik verileri
• Pediyatrik kullanımı
Haluk Gümüş
13:50-14:10 Copaxone’un;
• Gebelik ve Emzirme döneminde kullanımı
• Yan etki yönetimi ve güvenlilik verileri
Levent Sinan Bir
14:10-14:30 Soru ve Cevap Seansı
Haluk Gümüş, Levent Sinan Bir
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:20 Biyolojik ve Çevresel Faktörlerle Birlikte MS'i Anlamak
Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Ufuk Aluçlu
14:45-15:05 Yaş ve Cinsiyetin İmmün Sistem Üzerindeki Etkileri
Kasım Kılıç
15:05-15:25 MS ve Çevresel Faktörler
Mehmet Fatih Yetkin
15:25-15:45 MS Hastalarında Aşılama Prensipleri
Bilge Piri Çınar
15:45-16:05 MS - Yaş ve Cinsiyet İlişkisi
Burcu Zeydan
16:05-16:20 Tartışma
16:20-16:35 Kahve Arası
16:35-18:20 MS'te Progresyon
Oturum Başkanları: Rana Karabudak, Sıla Usar İncirli
16:35-16:55 MS'te Progresyon: Klinik Bulgular Işığında Takip Ve Günümüzdeki Tanımlar
Uğur Uygunoğlu
16:55-17:15 Progresyonun Patogenezi
Aslı Tuncer
17:15-17:35 Progresyonun MR Bulguları
Murat Kürtüncü
17:35-17:55 Spinal Kord – Progresyon İlişkisi
Burcu Zeydan
17:55-18:10 Tartışma
18:10-18:30 Kahve Arası
18:30-19:30 Sanofi Uydu Sempozyumu
Yılların Deneyimi İle Aubagio
Oturum Başkanı: Rana Karabudak
18:30-18:40 Açılış ve Yılların Deneyimi İle Aubagio
Rana Karabudak
18:40-18:50 Bilimsel Gelişmelerle Aubagio
Murat Terzi
18:50-19:00 Klinik Tecrübelerle Aubagio
Serkan Demir
19:00-19:15 Klinik Pratikte Aubagio Tedavi Tercihleri
Rana Karabudak, Murat Terzi, Serkan Demir
19:15-19:30 Soru & Cevap
Rana Karabudak, Murat Terzi, Serkan Demir
19:30-21:00 Akşam Yemeği
21:00-23:00 Akşam Oturumu:
Tanı Gecesi: Nöroimmünolojik Hastalıklarda Ayırıcı Tanı
  Oturum Başkanları:
Sabahattin Saip
  Panelistler:
Rahşan Göçmen, Mehmet Yörübulut, Serkan Özakbaş, Muhteşem Gedizlioğlu, Cavit Boz, Cengiz Yalçınkaya
  Olgu sunumları:
Damla Çetinkaya Tezer, Güneş Sager, Merve Aktan, Burcu Yüksel
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Gülnur Uzuner, Rabia Koç
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Belgin Petek Balcı, Yaşar Altun
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Tahir Yoldaş, Şule Aydın Türkoğlu
  Mikrobiota Çalışmaları MS Takip ve Tedavisinde Yol Gösterici Verilere Ulaşmıştır
Evet: Semra Mungan
Hayır: Gencer Genç
09:00-10:15 Tedavi oturumu: Başlangıç (Ülkemizdeki Düzenlemeler Temelinde)
Oturum Başkanları: Hatice Mavioğlu, Recai Türkoğlu
09:00-09:25 Tedavide Kullanılan İlaçların Nöroimmünolojik Temelleri
Sibel Canbaz Kabay
09:25-09:50 Tedaviye Başlamadan Önce Dikkat Edilecek Noktalar: Kontrendikasyon Açısından Tarama
Serkan Demir
09:50-10:15 Klinik Bulguların Işığında İlk Tedavi Seçenekleri (RRMS ve PPMS) Hangi Hastaya Hangi İlaç?
Haluk Gümüş
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu: Tedavi Değişikliğinde Akılcı Tercihler (Ülkemizdeki düzenlemeler temelinde)
Oturum Başkanları: Serpil Bulut, Nefati Kıyılıoğlu
10:45-11:05 Tedavi Etkin mi? Klinik ve Radyolojik Bulgulara Göre Ne Zaman İlaç Değişikliği?
Cavit Boz
11:05-11:25 İlaç Değişimi Gerektiğinde Hangi Hastaya Hangi İlaç?
Cihat Uzunköprü
11:25-11:45 İkinci İlacı da Değiştirmek Gerekirse Hangi İlaç Neye Göre Seçilmeli? 4N1K
Murat Terzi
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 Merck Uydu Sempozyumu
Mavenclad Uzun Dönem Yönetimi / Long-term Management of Mavenclad
Moderatör: Aksel Siva
Konuşmacı: Marcello Moccia
14:00-15:15 Multipl Skleroz Patogenezinde Periferik İmmün Hücrelerin Rolü
Oturum Başkanları: Nihal Işık, Atay Vural
  Gençler Konuşuyor:
  Deneysel Otoimmün Ensefalit Modelinde Glutenin İmmünolojik Etkileri
Pınar Acar Özen
  Mikroglia-t Hücre Etkileşimleri Sonucunda Meydana Gelen Ko-stimülatör Belirteç Değişimleri ve t Hücre Yanıtları
Diğdem Yöyen Ermiş
  Cd20 İfade Eden cd8+ ve cd4+ t Hücreler Daha Yüksek Sitotoksisite ve Hafıza Özellikleri Gösterir ve Ms Hastalarında Dizabilite ile İlişkilidir
Özgür Albayrak
  Sinir Sistemi Perisit ve Fibroblastlarının Nöroinflamasyon Sırasında İmmünolojik İşlevlerinin İncelenmesi
Aysu Bilge Gökyüzü
  Naive t Lenfositler ve Aktive Edilmiş t Lenfositlerin Periferik ve Santral Migrasyonu
Melike Çakan
  Deneysel Otoimmün Ensefalomiyelit Modelinde Kortikal Serebrovasküler Fonksiyon Bozukluğunun Nörodejenerasyon ile İlişkisinin İncelenmesi
Mohammadreza Yousefi
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:45 Birlikte Öğrenelim (Yuvarlak Masa): İmmünoloji Temelinde Nörolojik ve Romatolojik Hastalıklarda Tedavi Yaklaşımları: Benzerlikler - Farklılıklar
Oturum Başkanları: Aslı Tuncer, Uğur Uygunoğlu
  Konuşmacılar: Melih Tütüncü, Umut Kalyoncu, Emire Seyahi
16:45-17:00 Kahve Arası
17:00-18:00 MS Tedavisinde Ufukta Ne Var?
Oturum Başkanları: Rana Karabudak, Münife Neyal, Orhun Kantarcı
  Tedavide Beklenen Gelişmeler
Orhun Kantarcı
18:00-19:00 Gen Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Serhan Sevim
  Multipl Skleroz’da  Natalizumab Tedavisi: Güncel Konular
Boris Kallmann
19:00-21:00 Akşam Yemeği
21:00-23:00 Akşam Oturumu: Nöroimmünolojik Hastalıklarda Tedavi Gecesi
Oturum Başkanı: Aksel Siva
  Tartışmacılar:
Rana Karabudak, Aslı Köşkdereli, Yeşim Beckman, Alev Leventoğlu, Levent Sinan Bir
  Olgu sunumları:
Bade Güleç , Merve Bahar Ercan , Nazlı Gamze Bülbül
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Özlem Ethemoğlu, Dürdane Aksoy
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Sibel Güler, Abdülkadir Tunç
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Serpil Demirci, Ali Ulvi Uca
  MS’te İlerleyen Yaşla Beraber Tedavi Yaklaşımı Değişir: Evet/Hayır
Evet: Nilüfer Kale İçen
Hayır: Caner Baydar
09:00-10:35 NMOSD-MOGAD Oturumu
Oturum Başkanları: Ayşe Altıntaş, Aysun Soysal
09:00-09:20 NMOSD Klinik-Radyolojik Spektrum
Ayşe Altıntaş
09:20-09:40 NMOSD Tedavi Yaklaşımları
Canan Yücesan
09:40-10:00 MOGAD Klinik-Radyolojik Spektrum
Atay Vural
10:00-10:20 MOGAD Tedavi Yaklaşımları
Nur Yüceyar
10:20-10:35 Tartışma
10:35-10:50 Kahve Arası
10:50-12:30 MS-NMO-MOGAD İmmünpatogenez – Klinik ilişkisi
Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Ayşe Sağduyu Kocaman, Sibel Canbaz Kabay
10:50-11:20 MS, NMO, MOGAD: İmmün patogenez ve klinik ilişkisi
Fabienne Brilot (Online)
11:20-12:15 Olgularla Ayırıcı Tanı ve Tedavide Özel Durumlar, Seronegatif NMO’lar
Levent Öcek, Gülgün Uncu, Duygu Mehdiyev, Burcu Gökçe Çokal, Bedriye Karaman
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 Roche Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Aksel Siva
  Klinik Çalışmalar ve Gerçek Yaşamda Uzun Dönem Ocrevus Deneyimi
Melih Tütüncü, Sedat Şen
14:30-14:45 Kahve Arası
14:45-16:40 Periferik Sinir ve Sinir-Kas Kavşağının İmmün Kökenli Hastalıkları - 1
Oturum Başkanları: Vildan Yayla, Nilda Turgut
14:45-15:10 AIDP ve CIDP: İmmünolojik Bakış Açısıyla Benzerlikler/ Farklar
Eda Derle
15:10-15:35 CIDP Uluslararası Kılavuzlar Işığında Tanı Yaklaşımı
Esra Gürsoy
15:35-16:00 Otoimmün Polinöropatilerde Tedaviye Genel Yaklaşım
Kayıhan Uluç
16:00-16:25 Myastenia Gravis’te Anti-AchR ve Anti-MuSK Antikorlarının Patofizyolojik Farklılıkları Işığında Tedavi Yaklaşımı
Can Ebru Kurt
16:25-16:40 Tartışma
16:40-16:55 Kahve Arası
16:55-18:15 Olgularla Birlikte Periferik Sinir, Sinir-Kas Kavşağı ve Kasın İmmün Kökenli Hastalıklarına Yaklaşım
Oturum Başkanları ve Tartışmacılar: Piraye Oflazer, Esra Gürsoy
  Olgularla Periferik Sinir ve Sinir-Kas Kavşağı Hastalıklarına Yaklaşım
Fatma Akkoyun Arıkan , Eser Buluş , Vildan Güzel
18:15-18:30 Kahve Arası
18:30-19:30 Alexion AZ NMOSD Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Ayşe Altıntaş
18:30-18:50 NMOSD Patofizyolojisi ve Komplemanın Rolü
Ayşe Altıntaş
18:50-19:10 NMOSD PREVENT Çalışması
Cihat Uzunköprü
19:10-19:30 NMOSD Vaka Yönetimi
Mehmet Fatih Yetkin
19:30-21:00 Akşam Yemeği
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 1)
Oturum Başkanları: Abdurrahman Neyal, Murat Alpua
08:00-08:50 Sözel Bildiriler (Salon 2)
Oturum Başkanları: Nuray Bilge, Bilgin Öztürk
08:00-08:50 Evet/Hayır Oturumu (Salon 3)
Oturum Başkanları: Erdem Toğrol, Yusuf Tamam
  İleri Yaşlardaki MS Hastalarında Tedavi Kesilmelidir
Evet: Şeyda Figül Gökçe
Hayır: Mesude Tütüncü
09:00-10:30 Otoimmün Ensefalitler
Oturum Başkanları: Kadriye Ağan, Aysun Ünal
09:00-09:30 Konferans: Güncel Gelişmeler Işığında İmmünpatogenezi Anlamak
Erdem Tüzün
09:30-10:30 Gençler Konuşuyor:
  Türkiye'de Otoimmün Ensefalit ve Paraneoplastik Ensefalitlerin Sıklığı: Çok Merkezli Bir Çalışma
Gökçen Gözübatık Çelik
  Anti-Yo Antikor Pozitif Otoimmün Ensefalit Olgusu
Özgür Öztop Çakmak
  Anti Sox1 Antikoru Varlığında Serebellar Sendrom: Bir Olgu Sunumu
Ezgi Demirel Özbek
  Anti-Amfifizin Pozitif Bir Perm Olgusu
Mina Üzülmez Yıldız
  Opsoklonus ve Myoklonus ile Prezente Olan Bir Nmda-r Ensefalit Olgusu
Öyküm Akıncı
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 2021 – 2023 Nöroimmunoloji Alanında Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Münire Kılınç, Özlem Taşkapılıoğlu
  Konuşmacılar:
İrem Tiftikçioğlu, Sena Destan Bünül
11:15-12:00 Ulusal Nöroimmünoloji Çalışmalarından Öne çıkanlar
Oturum Başkanları: Caner Feyzi Demir, Demet Yandım Kuşçu
  Konuşmacılar:
Tuncay Gündüz, Sedat Şen
11:45-12:00 Tartışma
12:00-12:15 Kahve Arası
12:15-13:00 11. Nöroimmünoloji Okulundan Eve Gidecek Mesajlar
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Burcu Altunrende
  Yılmaz İnanç, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Erkingül Birday, Zeynep Özdemir Acar
13:00-13:15 Kapanış

 

Not: Bilimsel programda değişiklikler olabilir.