Genel Bİlgİler

Toplantı Yerİ

Online

Toplantı Tarİhİ

15-17 Nisan 2022

Düzenleyen Dernek

Ankara Nöroimmunoloji Derneği