about icons

OKULA Davet

Değerli Katılımcılar;

28 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 10.Nöroimmünoloji Okulu’nu tüm dünyanın ve dolayısı ile ülkemizin içinde bulunduğu koşullar karşısında online platform üzerinden yapmayı planlamaktayız.

Ankara Nöroimmünoloji Derneği(ANID) desteği ile bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Okulumuz'da, Temel immünoloji ve Nöroimmunoloji alanında uzmanlaşmış ülkemizin değerli akademisyenleri, alandaki bilimsel gelişmeleri ve temelden kliniğe yansımalarını sizlerle, yani geleceğin bilim adamları ile paylaşmaktan gurur duyacaklar.

ANID Yönetim kurulu adına
Prof Dr Rana Karabudak