DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarım ve Öğrenci Arkadaşlarımız,

Ankara Nöroimmünoloji Derneği tarafından düzenlenen Nöroimmünoloji Öğrenci Okulu'nun onuncusu, bu yıl 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleşecektir. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumumuzda, nöroimmünoloji ve bilim konularında uzman hocalarımız tarafından sunumlar yapılacak, öğrencilerimiz ile güncel ve geleceğe yönelik konular tartışılacaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ödüllü sözel bildiri ve poster sunumu oturumları da düzenlenecektir.

Sizleri 10. Nöroimmünoloji Öğrenci Okulu'nda aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kongrenin, ülkemizin gelecekteki klinisyen-araştırmacılarının yetişmesine önemli katkılar sağlamasını diler, saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. Atay Vural, Doç. Dr. Kasım Kılıç
Ankara Nöroimmünoloji Derneği
10. Nöroimmünoloji Okulu Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Rana Karabudak
Ankara Nöroimmünoloji Derneği Başkanı